File Host Facebook mới cập nhật 2016

119

Một số người khi sử dụng máy tính thường bị lỗi không vào được facebook, Hãy sử dụng cách sửa file host facebook để vào facebook một cách đơn giản và nhanh nhất.

[junkie-alert style=”red”] Chú ý: Lỗi không lưu được file host sau khi chỉnh sửa [/junkie-alert]

File Host Facebook mới cập nhật 2016

Bạn thêm 1 trong 2 dãy ip dưới đây vào cuối của file host

173.252.100.26 facebook.com 173.252.100.26 www.facebook.com 173.252.100.26 www.login.facebook.com 173.252.100.26 login.facebook.com 173.252.100.26 apps.facebook.com 173.252.100.26 graph.facebook.com 173.252.100.26 register.facebook.com 173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com 173.252.100.26 vi-vn.facebook.com 173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com 173.252.100.26 developers.facebook.com 173.252.100.26 error.facebook.com 173.252.100.26 channel.facebook.com 173.252.100.26 register.facebook.com 173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com 173.252.100.26 pixel.facebook.com 173.252.100.26 upload.facebook.com 173.252.100.26 register.facebook.com 173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com 173.252.100.26 pixel.facebook.com 173.252.100.26 logins.facebook.com 173.252.100.26 graph.facebook.com 173.252.100.26 developers.facebook.com 173.252.100.26 error.facebook.com 173.252.100.26 register.facebook.com 173.252.100.26 blog.facebook.com 173.252.100.26 channel.facebook.com 173.252.100.26 connect.facebook.com 173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Nếu dải trên không vào được thì dùng dải dưới

69.171.224.36 facebook.com 69.171.224.36 www.facebook.com 69.171.224.36 upload.facebook.com 69.171.224.36 www.login.facebook.com 69.171.224.36 login.facebook.com 69.171.224.36 apps.facebook.com 69.171.224.36 graph.facebook.com 69.171.224.36 register.facebook.com 69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com 69.171.224.36 vi-vn.facebook.com 69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com 69.171.224.36 developers.facebook.com 69.171.224.36 error.facebook.com 69.171.224.36 channel.facebook.com 69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com 69.171.224.36 pixel.facebook.com

Nếu bạn sửa file host mà vẫn không vào được facebook hãy áp dụng theo bài viết này của tôi: Facebook bị chặn